Kraftparameteren er satt til sin optimale verdi og brukes til å beregne både volumet av torv og mengden karbon som finnes i området. Likevel er det mulig å endre den for å passe bedre ens formål.